Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30271

Orman Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 5/3/2013 tarihli ve 28578 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mesire Yerleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Pazarlık usulü yöntemiyle kiralama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sözleşmesi imzalanmış ve sözleşme süresi bitmemiş olanlar dâhil olmak üzere, Orman Genel Müdürlüğü tarafından 2886 sayılı Kanuna göre işletme hakkı kiraya verilen mesire yerlerine ilişkin olarak, sözleşme süresinin sona ermesinden sonra, eski işletmeci tarafından aynı yere dair yeniden kiralama talebinde bulunulması halinde, sözleşme ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirdiği komisyon marifetiyle tespit edilmesi kaydıyla, mesire yeri eski işletmecisine tekrar, Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlık onayı ile pazarlık usulü yöntemiyle kiralanabilir. Önceki sözleşme süresi dâhil, toplam süre 29 yılı geçemez.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
5/3/2013 28579
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
31/12/2014 29222 (4. mükerrer)

Bu Yazıyı Paylaşın