Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15 Kasım 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29889

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) 2016 üretim yılına ilişkin çiftçi başvuruları 31/12/2016 tarihinde sona erer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin EK-1’i ve EK-4’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik 30/6/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/5/2014 29012
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/12/2014 29221 (Mükerrer)
2- 11/2/2016 29621

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın