altinoz.com.tr

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/04/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04 [01/19] Sayılı Kararı

16 Nisan 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30393

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/19]                                         Karar Tarihi: 12/04/2018

Konu : TFRS 16 Kiralamalar’ın Yayımlanması

660 sayılı KHK’nın 9’uncu maddesi uyarınca; uluslararası standartlarla uyum sağlamak üzere, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından “IFRS 16 Leases” başlığıyla yayımlanan Standardın mevzuata kazandırılması amacıyla TFRS 16 Kiralamalar’ın ve söz konusu Standardın diğer Standartlarda yapmış olduğu değişikliklerin yayımlanmasına karar verilmiştir.

Tamamı için tıklayınız.