"Ulusal Su Bilgi Sistemi" Kuruluyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) 2017 hükümet programına giren “Kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla su verilerinin bütünleştirilmesi sağlanacak” başlığı çerçevesinde ülke genelinde suyun durumunun detaylı şekilde ortaya konacağı “Ulusal Su Bilgi Sistemi”ni (USBS) kuruyor. Sistemin devreye girmesi ile su kaynaklarına ilişkin verilere erişimde yaşanan aksaklıklar ortadan kalkacak ve suyun bütüncül yönetimi ile ulusal su politikamızın oluşturulmasına katkı sağlanacak.

2011 yılında yayınlanan 645 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile SYGM tarafından Ulusal Su Bilgi Sisteminin (USBS) kurulması ve işletilmesi hüküm altına alındı. USBS’nin devreye alınmasıyla, su ile alakalı faaliyet gösteren bütün kamu kurum ve kuruluşlarının paydaş olması, suyun tek bir sistem aracılığıyla yönetilmesi ve vatandaşa e-devlet kapısı üzerinden hizmet verilmesi hedefleniyor.

Sistem Havza Sınırı Mantığı ve Ulusal Ölçekte Çalışıyor

Bütün kurumların su ile alakalı veri ihtiyacını dikkate alan bu sistemin, havza sınırı mantığı ve ulusal ölçekte çalışması planlanıyor. Coğrafi Bilgi Sistemi ve Avrupa Birliği standartlarına (INSPIRE, OGC, ISO gibi) haiz, analiz ve sorgulamaların yapıldığı, üretilmiş verinin tekrar üretilmesini engelleyecek bu sistem dâhilinde tanınan yetki çerçevesinde, veriler bütün kurum, kuruluş ve vatandaşlarla da paylaşılabilecek.

Su Yönetimindeki Başarı, Paydaş Kurumların Katkı Sağlaması ile Mümkün Olabilir

Su yönetimindeki başarının bütün paydaş kurumların katkı sağlaması ile mümkün olabileceğini vurgulayan Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise “Bu çerçevede 2013 yılında Fizibilite Etüdü ve 2015 yılında Analiz ve Ön Tasarım Raporu’nu hazırladık. Bu süreçlerin her bir aşamasında paydaş kurumlar ile sürekli irtibata geçilerek genel bilgilendirme toplantıları yapıldı. Ayrıca, kurumlar tek tek ziyaret edilerek analiz çalışmaları yapıldı” değerlendirmesinde bulundu.

Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve Geliştirme çalışmalarının TÜRKSAT ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı arasında, 24 Aralık 2015 tarihinde imzalanan sözleşme ile başladığını belirten Prof. Dr. Veysel Eroğlu “USBS Tasarım ve Geliştirme Projesi çerçevesinde uygulama yazılımlarının analizi, tasarımı, geliştirilmesi, entegrasyonu ve test edilmesi için yapılması gereken faaliyetleri yürütüyoruz. Proje çalışmaları kapsamında, yazılım gereksinim raporunu da güncelledik” diye konuştu.

Sistem Ekim 2017’de Devreye Alınacak

Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve Geliştirme Projesi’nde ilerleyen süreçlerin veri aktarımı, geliştirme, entegrasyon ve test aşaması olarak belirlendiğini ifade eden Prof. Dr. Eroğlu “ Ekim 2017’de sistemin devreye alınmasını müteakip bir yıllık garanti ve bakım süreci ile Ulusal Su Bilgi Sistemi Tasarım ve Geliştirme Projesi tamamlanacak” dedi.

Sistem, Suyun Ülke İhtiyaçları Gözetilerek Yönetilmesine İmkan Sağlayacak

Su verisi üretiminde mükerrerliklerin yaşandığının altını çizen Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu  “Bu mükerrerliğin olması, verinin sürekli güncel tutulamaması, verilere ait metadata kataloğunun mevcut olmaması ve kurumlar arasında veri paylaşımında sıkıntıların yaşanması böyle bir sistemin oluşturulmasını zaruri hale getirdi. 2017 Hükümet Programı’nda taahhüt ettiğimiz bu sistem ile biraraya getirilecek olan bilgiler suyun kalitesi, miktarı, tahsisi gibi bütün bileşenleri ile değerlendirmesine imkan verecek. Ayrıca bu sistem, suyun ülke ihtiyaçları gözetilerek yönetilmesine imkan sağlayacak” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Bu Yazıyı Paylaşın