altinoz.com.tr

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 22)

13 Kasım 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30594

Cumhurbaşkanlığından:

Kararname Numarası: 22

MADDE 1- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ilgili bölümlerine eklenmiştir.

Yürürlük

MADDE 2- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

12 Kasım 2018

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

EK (1) SAYILI LİSTE

KURUMU : İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDASI EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM
MÎAH Kaymakam 1 1 1
GİH Yazı İşleri Müdürü 1 1 1
GİH Nüfus Müdürü 1 1 1
GİH Şef 3 1 1
GİH Şef 5 2 2
TH Programcı 8 1 1
GİH Bilgisayar İşletmeni 9 2 2
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 5 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 3 3
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 4 4
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 4 4
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 6 6
GİH Şoför 10 2 2
YH Hizmetli 11 2 2
YH Kaloriferci 10 1 1
YH Dağıtıcı 10 2 2
TOPLAM 36 36

KURUMU : EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLATI : TAŞRA

İHDAS EDİLEN KADROLARIN
SINIFI UNVANI DERECESİ ADEDİ TOPLAM
EMH Çarşı ve Mahalle Bekçisi 03-10 10.000 10.000
TOPLAM 10.000 10.000