tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 57)

28 Mart 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31082

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 57

MADDE 1-4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırkbeşinci Bölümünün başlığı ile bu Bölümde yer alan 640 inci, 641 inci, 642 nci. 643 üncü, 644 üncü, 645 inci, 646 ncı, 647 ncî, 648 inci, 649 uncu, 649/A ve 650 nci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Kırksekizinci Bölümünün başlığı “Türkiye Eneıji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 679 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 679- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları ve nükleer teknoloji alanında ülkeye ve insanlığa hizmet etmek, Türkiye’nin rekabet gücünü artırmak ve sürekli kılmak, inovasyon ihtiyacını karşılamak, yeni ürünlerin üretimini ve var olanların geliştirilmesini sağlamak, araştırmacılara bilimsel ortam temin etmek, kamu ve özel hukuk kişileri ile işbirliği yaparak bilimsel araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu araştırmaları koordine etmek, teşvik etmek, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine katkı sağlamak, bilimsel, teknik ve idari çalışmaları yapmak,

Tamamı için tıklayınız.