2017/10944 Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30270

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10944

Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Kültür ve Turizm Bakanlığının 16/10/2017 tarihli ve 213775 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENT AL ARIN A DESTEK SAĞLANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

KARAR

MADDE 1- 12/12/2016 tarihli ve 2016/9619 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarma Destek Sağlanması Hakkında Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “İstanbul Sabiha Gökçen ve Erzurum havalimanlarını” ibaresi “İstanbul Sabiha Gökçen, Erzurum ve Konya havalimanlarını” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Samsun Çarşamba ve Erzurum havalimanlarına” ibaresi “Samsun Çarşamba, Erzurum ve Konya havalimanlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
31.12.2016 29935 (Mükerrer)
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
05.04.2017 30029
Bu Yazıyı Paylaşın