tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14 Şubat 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30686

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından:

MADDE 1 – 23/7/2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.