2017/10945 Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

14 Aralık 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30270

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2017/10945

Ekli “Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/10/2017 tarihli ve 28827792 sayılı yazısı üzerine, 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

TASFİYE KARARI ALAN TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN TASFİYELERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARIN BELİRLENMESİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA OLAN BORÇLARININ TERKİN EDİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDAKİ KARAR

MADDE I- 26/11/2013 tarihli ve 2013/5680 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tasfiye Kararı Alan Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin Tasfiyelerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Olan Borçlarının Terkin Edilmesine Dair Kararın geçici 1 inci maddesinde yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2020” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin
Tarihi Sayısı
18.12.2013 28855
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı  Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
09.01.2016 29588
Bu Yazıyı Paylaşın