Yüksek Seçim Kurulunun 26/6/2024 Tarihli ve 2024/2712 Sayılı Kararı