Yüksek Seçim Kurulunun 16/05/2018 Tarihli ve 493 Sayılı Kararı

16 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30423 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 493

-KARAR-

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 16/05/2018 tarihli yazıda aynen; “Resmî Gazete’nin 26/04/2018 tarihli, 30403 2. Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli kararı ile kabul edilen 24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takviminde;

“ 12 Haziran 2018 Salı günü;

“2- Cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvurulan ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).”

13 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“1- Başvuran Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).” düzenlemesi yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmaları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde belirtilen tarihlerin;

“6 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“2- Cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve’ propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).”

7 Haziran 2018 Perşembe günü;

“1- Başvuran Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).”

olarak değiştirilmesi hususunda gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Başkanlık teklifinde de belirtildiği üzere; Resmî Gazete’nin 26/04/2018 tarihli, 30403 2. Mükerrer sayılı nüshasında yayımlanan Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli karan ile kabul edilen 24 Haziran 2018 Pazar Günü Birlikte Yapılacak Olan Cumhurbaşkanı Seçimi ile 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Uygulanacak Seçim Takviminde;

“ 12 Haziran 2018 Salı günü;

“2- Cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvurulan ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).”

13 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“1- Başvuran Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralamasının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).” düzenlemesi yer almaktadır.

Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmaları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı karan ile kabul edilen Seçim Takviminde belirtilen tarihlerin;

“6 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“2- Cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).”

7 Haziran 2018 Perşembe günü;

“1- Başvuran Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).”

olarak değiştirilmesinin istenildiği anlaşılmıştır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmaları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı karan ile kabul edilen Seçim Takviminde belirtilen tarihlerin;

“6 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“2- Cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvuruları ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).”

7 Haziran 2018 Perşembe günü;

“1- Başvuran Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).”

olarak değiştirilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

SONUÇ:

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1- Cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmaları ile ilgili Yüksek Seçim Kurulunun 26/04/2018 tarihli, 2018/289 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde belirtilen tarihlerin;

“6 Haziran 2018 Çarşamba günü;

“2- Cumhurbaşkanı adayları ile seçimlere katılan siyasi partilerin radyo ve televizyonda propaganda başvurulan ve propaganda sırasının belirlenmesi için kuraya katılacak temsilcisi ile Türkiye Radyo Televizyon Kurumu temsilcilerinin Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinin son günü (298/53).”

7 Haziran 2018 Perşembe günü;

“1- Başvuran Cumhurbaşkanı adaylan ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca ad çekilmesi (298/54).”

olarak değiştirilmesine,

2- – Karar örneğinin Resmî Gazete ’de yayımlanmasına,

3- Karar örneğinin;

a) Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti genel başkanlıklarına gönderilmesine,

b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde yayınlanmasına,

c) Seçim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine

16/05/2018 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın