2018/11818 Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar

17 Mayıs 2018 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30424

Başbakanlıktan:

Karar Sayısı : 2018/11818

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 14/5/2018 tarihli ve 64255 sayılı yazısı üzerine, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/5/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

14/5/2018 TARİHLİ VE 2018/11818 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 17/5/2018 tarihi itibarıyla bu Karar eki listedeki malların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca ilan edilen akaryakıt bayi satış fiyatlarına esas alınan yurtiçi rafineri çıkış fiyatlarında, bu tarihten itibaren, uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek artış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, gerçekleşen artış tutarı kadar azalış yapılmak suretiyle; uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak meydana gelecek azalış durumunda, söz konusu malların tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarları, 17/5/2018 tarihinde uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.

MADDE 2- (1) Bu Karar eki listedeki malların ithal yoluyla temin edilmesi durumunda özel tüketim vergisi tutarları, 1 inci maddeye göre tespit edilen değişim tutarları esas alınarak belirlenir.

MADDE 3- (1) Bu Karar eki listedeki mallar arasında yer almakla birlikte, 17/5/2018 tarihi itibarıyla yurtiçi rafineri çıkış fiyatı bulunmayan malların özel tüketim vergisi tutarları, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından belirlenen baz fiyatlar esas alınmak suretiyle belirlenir.

MADDE 4- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca tespit edilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

LİSTE
G.T.İ.P. NO Mal İsmi
2710.12.45.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan
2710.12.45.00.13 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (EI0)
2710.12.45.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar) Diğerleri
2710.12.49.00.11 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  Kurşunsuz benzin 98 oktan
2710.12.49.00.12 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2710.12.49.00.18 (İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)  Diğerleri
2710.19.43.00.11 (Gaz oiller)  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l’i geçmeyenler) Motorin
2710.20.11.00.11 (Gaz oiller)  (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler) Motorin
2711.12 (Sıvılaştırılmış)  Propan
2711.13 (Sıvılaştırılmış)  Bütan
2711.19.00.00.11 Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)  Motorlu taşıtlarda yakıt olarak kullanılacak olanlar (Otogaz) Diğerleri
2711.29.00.00.11 (Gaz halinde olanlar) Propan
2711.29.00.00.12 (Gaz halinde olanlar) Bütan
Bu Yazıyı Paylaşın