Dünya Bankası İle İmzalanan Krediye İlişkin Basın Duyurusu

T.C.

Başbakanlık

Hazine Müsteşarlığı

Sayı: 2018 /  66                  16 Mayıs 2018

BASIN DUYURUSU

Dünya Bankası kaynaklarından, Hazine Geri Ödeme Garantisi altında, İller Bankası A.Ş.’ye “Sürdürülebilir Şehirler Projesi – 2” için 73,5 milyon Avro tutarında kredi sağlanmıştır. Kredi ve Garanti Anlaşmaları 16 Mayıs 2018 tarihinde imzalanmıştır.

 Sürdürülebilir Şehirler Projesi – 2 kapsamında sağlanan Kredi İller Bankası A.Ş. tarafından belediyelere aktarılarak altyapı finansmanı amacıyla kullanılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın