Yüksek Seçim Kurulunun 12/01/2022 Tarihli ve 13 Sayılı Kararı

14 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31719 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 13

KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 15.12.2021 tarihli yazıda; “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 15, 17, 18 ve 19’uncu madde hükümleri uyarınca, 2022 yılı Ocak ayının son haftasında iki yıl süre ile görev yapacak olan il ve ilçe seçim kurulları yeniden oluşturulacağından;

a) İlçe seçim kurulu başkanınca sürecin başında o ilçede teşkilatı bulunan ve 24.06.2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde o ilçede en çok oy almış olan dört siyasi partiden birer asıl ve birer yedek üye adının istenmesi, bu şekilde üyeler belirlenmediği takdirde 14’üncü maddenin dördüncü fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen ve o ilçede teşkilatı bulunan siyasi partiler tespit edilerek bunlar arasından ad çekilerek belirlenmesine,

b) 298 sayılı Kanun’un 47’nci maddesi hükümleri gereğince seçmen kütüğü verilebilecek olan ve seçime katılma yeterliliği bulunan siyasi partilerin aynı Kanun’un 14’üncü maddesinin dördüncü ve onbirinci fıkraları gereğince tespit edilmesine,

ilişkin çalışmaları yapmak üzere, bir komisyon kurulmasına karar verilmesi hususunu takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, Yüksek Seçim Kurulunun 15.12.2021 tarihli ve 371 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmalarını tamamlamış bulunduğundan, konu incelendi.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın