Yüksek Seçim Kurulunun 12/01/2022 Tarihli ve 16 Sayılı Kararı

14 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31719 (Mükerrer)

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar No: 16

KARAR

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 15.12.2021 tarihli yazıda; “2020 yılı Ocak ayında kurulan il ve ilçe seçim kurullarının iki yıllık görev süreleri 2022 yılı Ocak ayında dolacağından 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun’un 15, 18 ve 19’uncu maddeleri hükümleri uyarınca bu kurulların 2022 yılı Ocak ayının son haftası içinde iki yıl süre ile görev yapmak üzere yeniden oluşturulması gerekmektedir.

Bu nedenle; il ve ilçe seçim kurullarının yeniden oluşturulması, kuruluş esas ve ilkelerinin belirlenmesi için bir komisyon kurulmasını ve bu hususun karara bağlanmasını takdirlerinize arz ederim.” denilmiş olmakla, Kurulumuzun 15.12.2021 tarihli ve 2021/370 sayılı kararı ile oluşturulan Komisyon çalışmalarım tamamlamış bulunduğundan konu incelendi.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın