Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 454

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No : 454

– K A R A R –

İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 30/03/2017 tarihli, 2529 sayılı yazı ekinde yer alan; Tatvan Kaymakamlığının 20/03/2017 tarihli, 1384 sayılı yazısı ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna sunulması amacıyla gerçekleştirilecek olan referandum seçimi hakkında Yüksek Seçim Kurulunun 14/03/2017 tarihli, 319 sayılı karar ve Bitlis İl Seçim Kurulu Başkanlığının 06/03/2017 tarihli ve 2017/4 sayılı kararı ile ilçelerinde birleştirilmesine karar verilen köylerde seçmen listesine kayıtlı ve oy kullanacak olan seçmenlerin, oy verme yerlerine görütülüp getirilmesi, ayrıca güvenlik kuvvetlerinin görev yerlerine gönderilmesi, hazır kıta ve genel devriye görevinde kullanılmak üzere toplam 98 araca ihtiyaç duyulduğu, araç görevlendirilmelerinin yapılması için 90.000 TL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, Birecik Kaymakamlığının 22/03/2017 tarihli, 622 sayılı yazısı ile halkoylamasında kullanılmak üzere 26 adet minibüs tarzı araca ihtiyaç duyulduğunun ilçe jandarma komutanlığınca bildirildiği, bu kapsamda 11.440 TL ödeneğe ihtiyaç duyulduğu, yine Viranşehir Kaymakamlığının 27/03/2017 tarihli, 819 sayılı yazısı ile birbirine yakın ve aynı yol güzergahı üzerinde olan noktalar bir grup yapılarak referandumun güvenli bir şekilde yapılabilmesi için motorlu ve sabit devriyeler şeklinde emniyet tedbirleri alınacağı, bu bağlamda ilçe jandarma komutanlığınca talep edilen 50 adet minibüs için gerekli ödeneğin gönderilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun gereğince halkoylamasında görev alacak kişilere ödenecek gündelik miktarı ile sair harcamalara ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 tarihli, 106 sayılı kararının “II- İLÇE SEÇİM KURULLARI TARAFINDAN YAPILACAK ÖDEMELER” başlığı altında yer alan “Kolluk kuvvetlerinin ücret ve araç taleplerine ilişkin hususlar” başlıklı 14. maddesinde; “Kolluk kuvvetlerinin yaptığı görevler aslî hizmetleri arasında bulunduğundan seçim ödemeleri adı altında ücret tahakkuk ettirilmesine kanunen imkân bulunmamaktadır. Ayrıca kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçları mülkî idare amirleri tarafından karşılanması gerektiğinden, hiçbir suretle araç kiralaması ve görevlendirmesi ile yakıt giderleri ilçe seçim kurulu başkanlıkları tarafından karşılanmayacaktır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Bununla birlikte Yüksek Seçim Kurulunun 14/03/2017 tarihli, 319 sayılı kararı ile;

 • Bitlis İl Seçim Kurulunca verilen 06/03/2017 tarihli ve 2017/4 sayılı kararın; Tatvan İlçe Seçim Kurulunun 27/02/2017 tarihli ve 2017/9 sayılı kararına karşı, 298 sayılı Kanunun 110. maddesinde yazılı kimseler tarafından itiraz edilmediğinden kaldırılmasına,
 • Toplanması talep edilen her seçim sandığı yönünden ayrı ayrı değerlendirme yapılmaması 2972 sayılı Kanun’un Ek 2. maddesine aykırı olduğundan, Tatvan İlçe Seçim Kurulunun 27/02/2017 tarihli ve 2017/9 sayılı kararının tam kanunsuzluk hali nedeniyle kaldırılmasına,
 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 79 ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun Ek 2. maddeleri uyarınca, seçmen sayıları ve köylerin birbirlerine olan mesafeleri gözetilerek, 47 seçmeni bulunan Çevre Köyüne ait sandığın Küçüksu Köyü İlköğretim Okuluna, 60 seçmeni bulunan Ulusoy Köyü, 26 seçmeni bulunan Anadere Köyü, 22 seçmeni bulunan Çavuşlar Köyü, 27 seçmeni bulunan Kuşlaca Köyü ve 8 seçmeni bulunan Odabaşı Köyüne ait seçim sandıklarının Köprücük Köyü İlköğretim Okulunda, 116 seçmeni bulunan Düzcealan Köyü ve 111 seçmeni bulunan Güreşçi Köyüne ait seçim sandıklarının Kolbaşı Köyünde bulunan Hüsnü Özyeğin İlköğretim Okulunda, 18 seçmeni bulunan Suboyu Köyü ve 20 seçmeni bulunan Yumrukaya Köyüne ait seçim sandıklarının Teknecik

İlköğretim Okulunda ve 35 seçmeni bulunan Kaynarca Köyüne ait seçim sandığının Güntepe Köyünde bulunan Ahmed-i Hani İlköğretim Okulunda toplanmasına,

 • Tatvan Kaymakamlığının yukarıda belirtilen köyler (Çevre, Ulusoy, Anadere, Çavuşlar, Kuşlaca, Odabaşı, Düzcealan, Güreşçi, Suboyu, Yumrukaya ve Kaynarca Köyleri) dışında kalan diğer köylerin sandıklarının toplanması/birleştirilmesi talebinin reddine,
 • Seçim kurullarının seçmenleri oy verme yerlerine taşımak suretiyle ulaştırma görevinin bulunmadığına,

karar verilmiştir.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde;

 • a) Seçim kurullarının seçmenleri oy verme yerlerine taşımak suretiyle ulaştırma, b) Kolluk güçlerinin araç ihtiyaçlarını karşılama

görevinin bulunmadığına,

 • İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazı ekinde yer alan oy verme günü kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarına ilişkin ödenek talepleri ile sandıkları toplanan yerleşim yerlerinde seçmenleri oy verme yerlerine ulaştırmak üzere talep edilen araçlar için ödenek taleplerinin Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 tarihli, 106 sayılı kararı ile 14/03/2017 tarihli, 319 sayılı kararları uyarınca reddine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

 • a) Seçim kurullarının seçmenleri oy verme yerlerine taşımak suretiyle ulaştırma, b) Kolluk güçlerinin araç ihtiyaçlarını karşılama

görevinin bulunmadığına,

 • İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen yazı ekinde yer alan oy verme günü kolluk kuvvetlerinin araç ihtiyaçlarına ilişkin ödenek talepleri ile sandıkları toplanan yerleşim yerlerinde seçmenleri oy verme yerlerine ulaştırmak üzere talep edilen araçlar için ödenek taleplerinin Yüksek Seçim Kurulunun 15/02/2017 tarihli, 106 sayılı kararı ile 14/03/2017 tarihli, 319 sayılı kararları uyarınca reddine,
 • Karar örneğinin;
 1. İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına gönderilmesine,
 2. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına ve il – ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,

03/04/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın