Yüksek Seçim Kurulu Kararı Karar No: 360

T.C.

YÜKSEK SEÇİM KURULU

Karar No: 360

– K A R A R –

Pendik 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 20/03/2017 tarihli ve 131 sayılı yazıda; 16 Nisan 2017 Pazar günü yapılacak olan Anayasa Değişikliği Halkoylaması nedeniyle, Pendik 1, 2 ve 3. İlçe Seçim Kurulu Başkanları ve Kurul Üyelerinin katılımı ile 18/03/2017 Cumartesi günü saat 15.00’de gerçekleştirilen toplantı sonucunda, sandık kurulu başkanlarının kura ile belirlenmesine karar verildiği, Adalet ve Kalkınma Partisi Pendik İlçe Başkanlığı tarafından Başkanlıklarına gönderilen 19/03/2017 tarihli ve 13 sayılı yazı ile kurada çıkan sandık kurulu başkanları aday listesinin “Halkoylaması Seçim Takvimindeki yurt içi sandık kurullarının teşkiline karşı şikayetlerin başlaması” maddesine istinaden şikâyet haklarını kullanmak üzere bir suretinin taraflarına verilmesinin talep edildiği, bu itibarla, Adalet ve Kalkınma Partisi Pendik İlçe Başkanlığının talebinin karşılanıp karşılanamayacağı hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun “Sandık Kurullarına ait itiraz ve şikayet” başlıklı 119. maddesinde;

“Sandık kurullarının teşkiline dair, ilçe seçim kurulu veya başkanı tarafından yapılan işlemlerin düzeltilmesi için, bu işlemlerin neticesinden itibaren en geç iki gün içinde şikayet yoluyla düzeltilmesi istenebilir.

Şikayetin reddine dair olan kararlara karşı, bildirilmesinden veya tebliğinden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna itiraz olunur. İl seçim kurulları, iki gün içinde kesin karar verirler.

Bu şikayetin yapılmamış olması sandık kurulunun teşekkülüne karşı itiraza engel değildir.

Ancak, bu itirazın teşekkülünden itibaren iki gün içinde il seçim kuruluna yapılması

şarttır.
İl seçim kurulunun vereceği karar kesindir.”

hükümleri yer almaktadır.

Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 22. maddesinde, sandık kurulu başkanının seçimi, 119. maddesinde de, sandık kurullarına ait itiraz ve şikayetler düzenlenmiştir.

Adalet ve Kalkınma Partisi Pendik İlçe Başkanlığınca talep edilen sandık kurulu başkanları aday listesinin, 298 sayılı Kanunun 119. maddesinde işaret edilen şikayet ve itiraz haklarının kullanılabilmesi için istenildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla; 298 sayılı Kanun’un 119. maddesine uygun olarak bir şikayet ve itiraz başvurusu yapılabilmesi için, Adalet ve Kalkınma Partisi Pendik İlçe Başkanlığınca talep edilen sandık kurulu başkanları aday listesinin verilmesinde bir sakınca bulunmadığına karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle,

1- 298 sayılı Kanun’un 119. maddesine uygun olarak bir şikayet ve itiraz başvurusu yapılabilmesi için, Adalet ve Kalkınma Partisi Pendik İlçe Başkanlığınca talep edilen sandık kurulu başkanları aday listesinin verilmesinde bir sakınca bulunmadığına,

2- Karar örneğinin Pendik 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

21/03/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bu Yazıyı Paylaşın