Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Ocak 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31710

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 28/5/2021 tarihli ve 31494 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Aksam Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “ana kaynak bazında ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
28/5/2021 31494
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 29/7/2021 31552
2- 2/10/2021 31616
Bu Yazıyı Paylaşın