Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/3)

27 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29992(Mükerrer)

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 21/3/2011 tarihli ve 27881 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6, Ek-7 ve Ek-8’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/3/2011 27881 (Mükerrer)

EKLER

Ek-1 Ark Ocağı Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-2 Ark Ocağı Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-3 Konverter Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-4 Konverter Operatörü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Ek-5 Refrakterci (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-6 Refrakterci  (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7 Sürekli Dökümcü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8 Sürekli Dökümcü (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı

Bu Yazıyı Paylaşın