Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2017/4)

27 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29992(Mükerrer)

Mesleki Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 21/3/2012 tarihli ve 28240 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin, Ek-2’si Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı, Ek-3’ü Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ve Ek-4’ü Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/3/2012 28240 (Mükerrer)

EKLER

Ek- 2 Çimento Üretim Elemanı (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 3 Çimento Üretim Elemanı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek- 4 Çimento Üretim Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Bu Yazıyı Paylaşın