altinoz.com.tr

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/7)

27 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29755 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 11/12/2009 tarihli ve 27429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-6, Ek-7, Ek-8, Ek-9 ve Ek-10’u ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

EKLER

Ek-6   Ön İplik Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-7   Ön İplik Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

Ek-8   İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-9   İplik Eğirme Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

Ek-10 İplik Operatörü (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı