Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/8)

27 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29755 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 28/10/2014 tarihli ve 29159 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/7)’in Ek-2 Dansçı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesinde yer alan “ya da resmi kurumlar” ibaresi ile Ek-3 Opera Şarkıcısı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardının 2.1. maddesinde yer alan “kamu kurumu ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Bu Yazıyı Paylaşın