Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

19 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29688 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-6’ sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
12/5/2010 27579
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
11/9/2015 29472 Mükerrer
EKLER
Ek-6     Tren Makinisti (Seviye 5) Ulusal Meslek Standardı
Bu Yazıyı Paylaşın