Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

19 Nisan 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29688 (Mükerrer)

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1 – 14/11/2010 tarihli ve 27759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin Ek-1’i ve Ek-2’ si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
14/11/2010 27759
EKLER
Ek-1     Liman Operasyon Elemanı (Puantör) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Ek-2     Liman Pompa ve Tank Saha Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
Bu Yazıyı Paylaşın