Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023 ile İlgili 29/12/2017 Tarihli ve 2017/50 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

02 Ocak 2017 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30289 (Mükerrer)

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 29/12/2017

Karar No  : 2017/50

Konu         : Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023

Yüksek Planlama Kurulunca;

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 06/12/2017 tarihli ve E. 33751 sayılı yazısı dikkate alınarak; Yüksek Planlama Kurulunun, Enerji Verimliliği Strateji Belgesi (2012-2023)’nin kabulüne ilişkin 20/2/2012 tarihli ve 2012/1 sayılı Kararı çerçevesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra dernek, birlik, üniversite ve sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerinden de faydalanmak suretiyle hazırlanan ekli “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı 2017-2023”nın kabulüne, karar verilmiştir.

Ekler için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın