altinoz.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5694)

06 Haziran 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31858 (Mükerrer)

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Karar Sayısı: 5694

7 Aralık 2021 tarihinde Doha’da imzalanan ve 7402 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti Hükümeti Arasında Büyük Çaplı Organizasyonların Yerine Getirilmesinde İşbirliği Konulu Niyet Mektubunun Uygulanmasına İlişkin Protokol’ün onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.

6 Haziran 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.