tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Taksimetre Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31386

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 3/9/2013 tarihli ve 28754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yeni alınacak belgelerin süresi

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan servis hizmetleri onay belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere personel yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025 tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
3/9/2013 28754
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 30/11/2014 29191
2- 15/5/2016 29713
3- 19/2/2019 30691
4- 11/10/2019 30915