altinoz.com.tr

Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05 Şubat 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31386

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MADDE 1 – 4/9/2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Yeni alınacak belgelerin süresi

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Bakanlıktan yetkili muayene servisi belgesi alacak gerçek veya tüzel kişiler ile bu iş yerlerinde çalışmak üzere personel yetki belgesi alacak kişilerin bu yetkileri Bakanlık tarafından en geç 31/12/2025 tarihinde sona erdirilebilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
4/9/2013 28755
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 22/5/2016 29719
2- 30/12/2016 29934
3- 10/6/2017 30092
4- 11/10/2019 30915
5- 15/12/2019 30979