tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31122

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

MADDE 1- 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin 4.2.14.C numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

b) (Sıra) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Tamamı için tıklayınız.