altinoz.com.tr

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

09 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31122

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2020/4

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 05/05/2020 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Tamamı için tıklayınız.