tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2019/38)

10 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30858

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/10/2017 tarihli ve 30203 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/43)’e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İstisnai uygulama

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin geçici 4 üncü maddesi bu Tebliğ kapsamı dışındadır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/10/2017 30203
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
20/8/2018

30515 (Mükerrer)