tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/27)

10 Ağustos 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30858

Ticaret Bakanlığından:

MADDE 1 ‒ 30/12/2018 tarihli ve 30641 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2019/20)’nin Ek-1/C’sinde yer alan tablodaki “1901.90.99.90.19” GTİP numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

1902.19.10.00.11 Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarnalar Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

MADDE 2 ‒ Aynı Tebliğin Ek-1/C’sinde yer alan tablodaki “1905.90.80.00.19” GTİP numaralı satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

2104.10.00.00.12 Çorbalar Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

                                                                                                                                             ”

MADDE 3 ‒ Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 ‒ Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.