Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02 Şubat 2022 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31738

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “31/12/2021” ibaresi “31/12/2023” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2022 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/12/2011 28155
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 5/12/2012 28488
2- 17/1/2014 28885
3- 12/1/2016 29591
4- 31/12/2017 30287
5- 31/12/2019 30995
Bu Yazıyı Paylaşın