SGK Genelgesi 2018/2 Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları ile Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 24010506/031/90

17 /1/2018

Konu : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

GENELGE

2018-2

4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine istinaden Asgari Ücret Tespit Komisyonunca 2018 yılı için uygulanacak olan asgari ücret, 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arası için tespit edilerek, 30/12/2017 tarihli ve 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca alınan karara istinaden, 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arası için bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücret 67,65 (altmışyedi lira altmışbeş kuruş) Türk Lirası olarak tespit edilmiştir.

Buna göre, 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında uygulanmak üzere sigortalılar için sigorta primine esas günlük ve aylık kazançların alt ve üst sınırlarında, yurtdışında geçen süreler ile hizmet borçlanmalarında, isteğe bağlı sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri primler de dikkate alınacak tutarlar ile idari para cezalarında, geçici iş göremezlik, cenaze ve emzirme ödeneklerinde dikkate alınacak tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas günlük ve aylık kazançlarının alt ve üst sınırları

1.1- Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalılar için;

a) Özel sektörde:

1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Günlük kazanç alt sınırı : 67,65 TL

Aylık kazanç alt sınırı : 2.029,50 TL

Günlük kazanç üst sınırı : 507,38 TL (*)

Aylık kazanç üst sınırı : 15.221,40 TL

b) Kamu sektöründe:

15/12/2017 – 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç alt sınırı;

2017 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 59,25 TL x 16 gün = 948,00 TL

2018 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 67,65 TL x 14 gün = 947,10 TL

15/12/2017-14/1/2018 devresi için : 948,00 TL + 947,10 TL = 1.895,10 TL

15/12/2017 – 14/1/2018 döneminde sigorta primine esas kazanç üst sınırı;

2017 yılı Aralık ayının ikinci yarısı için: 444,38 TL x 16 gün = 7.110,08 TL

2018 yılı Ocak ayının ilk yarısı için : 507,38 TL x 14 gün = 7.103,32 TL

15/12/2017-14/1/2018 devresi için : 7.110,08 TL + 7.103,32 TL = 14.213,40 TL

15/1/ 2018 ila 14/12/2018 tarihleri arasında sigorta primine esas;

Aylık kazanç alt sınırı : 2.029,50 TL

Aylık kazanç üst sınırı : 15.221,40 TL (*)

1.2- Çırak ve öğrenciler için;

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik……

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın