Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2024/3)

08 Nisan 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32514

Meslekî Yeterlilik Kurumundan:

MADDE 1- 12/2/2016 tarihli ve 29622 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2016/1)’in Ek-14 ve Ek-15’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

Bu Yazıyı Paylaşın