altinoz.com.tr

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Karşılanmaları ve Uğurlanmaları ile İlgili 2019/9 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

11 Mayıs 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30771

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları ve Bakanların Karşılanmaları ve Uğurlanmaları

GENELGE

2019/9

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların yurt içi ve yurt dışına yapacakları seyahatlerde uygulanacak karşılama ve uğurlama usul ve esasları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

1. Cumhurbaşkanının Seyahatleri

a) Yurt içi seyahatlerinde; karşılama ve uğurlamada sadece vali, belediye başkam ve garnizon komutanının hazır bulunmaları,

b) Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü yurt içi seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada yukarıda sayılan görevlilerin dışında, Cumhurbaşkanlığı tarafından uygun görülecek diğer zevatın hazır bulunması,

c) Yurt dışı seyahatlerinde (a) ve (b) bentlerinde sayılanlar dışında Cumhurbaşkanına vekalet edecek Cumhurbaşkanı yardımcısının bulunması,

Bu kişilerin dışında sivil veya resmi görevli bulunmaması, turkuaz halı serilmesi ve gün doğumundan gün batımına kadar olan sürede gerçekleştirilen seyahatlerde asker/jandarma mangası bulundurulması,

2. TBMM Başkanının Seyahatleri

a) Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekilinin hazır bulunmaları,

b) Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekilinin hazır bulunması,

3. Cumhurbaşkanı Yardımcılarının Seyahatleri

a) Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali veya vali yardımcısı ile belediye başkanı veya vekilinin hazır bulunmaları,

b) Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali yardımcısı ve büyükşehir belediye başkan vekilinin hazır bulunması,

4. Bakanların Seyahatleri

a) Yurt içi veya yurt dışı seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali ve belediye başkam veya bunlar tarafından görevlendirilecek birer yetkili ile ilgili bakanlığın il temsilcisinin hazır bulunmaları,

b) Ankara veya İstanbul çıkış-dönüşlü seyahatlerinde karşılama ve uğurlamada sadece vali tarafından uygun görülecek bir temsilcinin hazır bulunması,

5. Kara yolu ile yapılacak seyahatlerde karşılama ve uğurlamanın Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların katılacağı ilk/son program mekanında yapılması,

6. Karşılama ve uğurlamalarda, ilde görevli diğer bürokratların ayrıca protokol oluşturmasına izin verilmemesi, karşılama veya uğurlama işleminin tören şekline dönüştürülmemesi,

7. Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların karşılanma ve uğurlanmaları esnasında, gerek karşılama/uğurlama mahallinde ve gerekse yol güzergahı boyunca öğrenciler bulundurulmaması,

uygun görülmüştür,

2005/16, 2005/21 ve 2009/10 sayılı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

10 Mayıs 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI