Kastamonu Büyükşehir mi Oluyor?

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte; “İdareler Performans Programlarını Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklar ve internet sitelerinde yayımlar.” hükmü gereğince hazırlanan, İçişleri Bakanlığı 2017 yılı Performans Programındaki bir ayrıntı, önümüzdeki süreçte Kastamonu’nun da büyükşehir olabileceğini gösteriyor.

Halen büyükşehir sayısı 30 olsa da, ilgili programın 57.nci sayfasındaki performans hedefi tablosunda, büyükşehir uygulamasının 51 ilde uygulanabilirliği ile ilgili olarak hazırlanacak kanun tasarı taslağından bahsediliyor.

TÜİK’in geçtiğimiz günlerde açıkladığı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre ise Kastamonu 376.945 nüfus ile 50.nci sırada.

Buna göre, kanun tasarısının hazırlandığı tarihlerde diğer iller nüfus olarak Kastamonu’yu geçmezse, hazırlanması programa girmiş olan kanun taslağı sonunda Kastamonu büyükşehir olabilir.

Bu Yazıyı Paylaşın