Sgk Genelgesi 2015/16 (2011/13 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik)

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

Tarih: 02/06/2015

Sayı: 32995964-MEV/031-298

Konu: 2011/13 Sayılı Genelgede Yapılan Değişiklik

GENELGE

2015-16

İlişiksizlik belgesi verilmesi iş ve işlemlerine ilişkin 04/02/2011 tarihli ve 2011-13 sayılı Genelgenin “7-Hiç tescil edilmemiş veya tescil edilmiş olmakla birlikte hiç bildirimde bulunulmaması” başlıklı bölümde yer alan 7.2 numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

7.2-“İşverenler tarafından fatura mukabili dışarıya yaptırılan işlerin varlığı nedeniyle inceleme talebinde bulunanlar ile inşaatın devamlı işyeri çalışanları ile yapıldığı yönünde beyanı olanlar hariç olmak üzere;

Defter tutma yükümlülüğü olmayan işverenlere ait, tescilsiz veya tescilli olmakla birlikte hiç işçilik bildiriminde bulunmamış 300 m2 veya daha küçük (ticari, turistik, dinlenme amaçlı anahtar teslimi usulünde yapılmamış) özel nitelikteki inşaatların bittiği…

TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Bu Yazıyı Paylaşın