tarafından eklendi tarafından eklendi
altinoz.com.tr

Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13 Temmuz 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30830

Tarım ve Orman Bakanlığından:

MADDE 1 – 7/3/2017 tarihli ve 30000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin EK-1’indeki Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri başlıklı Bölüm-1’de yer alan İzinli Maddeler listesindeki Gentamisin isimli aktif madde satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Gentamisin Gentamisin C1, Gentamisin C1a, Gentamisin C2ve GentamisinC2a toplamı Gıda elde edilen tüm memeli hayvan türleri, Balık 50 mg/kg Kas Böbrek için verilen MKL, böbrek ve derinin doğal oranları içindir.

Yağ için verilen MKL, domuzlarda yağ ve derinin doğal oranları içindir.

Antienfeksiyözmaddeler/
Antibiyotikler
50 mg/kg Yağ
200 mg/kg Karaciğer
750 mg/kg Böbrek
100 mg/kg Süt

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
7/3/2017 30000
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
21/2/2019

30693