altinoz.com.tr

MEB Genelgesi 2017/21 24 Kasım Öğretmenler Günü

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

Sayı : 30408313-10.06.01-E. 10765913                                                                     14.07.2017

Konu : 24 Kasım Öğretmenler Günü.

GENELGE
2017/21

İlgi: 26.11.1992 tarihli ve 21417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretmenler Günü Kutlama Yönetmeliği”.

Bakanlığımız koordinesinde yapılacak Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri; öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünün yükseltilmesine katkı sağlayacak, moral ve motivasyonlarını arttıracak, birlik ve beraberliğini pekiştirecek programlarla, yurt içinde ve dış temsilciliklerimizde kutlanacaktır.

Öğretmenler Günü kutlama ve etkinlikleri Öğretmenler Gününün yer aldığı haftayı kapsayacak etkinlik programları ile gerçekleştirilecektir. Kutlama programlarının öğretmenlerin “Bu Benim Günüm” diyerek gönülden sahipleneceği ve gönüllü katılacağı etkinlikler olmasına özen gösterilecektir.

Bu kapsamda;

1- Öğretmenler Günü tören ve etkinlik programlarının hazırlanması ve uygulanması için il/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde kutlama kurulları oluşturulacaktır.

2- Kutlama kurulları, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerinde ilgi yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yerine getireceklerdir.

3- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizce, Öğretmenler Günü kutlama programlarının hazırlanması ve uygulanmasında; öğretmenlerin, öğrencilerin, okul yönetimlerinin, okul aile birliklerinin, velilerin, halkın, kamu ve özel kuruluların, sivil toplum kuruluşlarının ve basın-yayın kuruluşlarının etkin katılımı sağlanacaktır.

4- İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimiz hazırlayacakları programlarda imkân ve çevre şartlarını dikkate alarak; eğitici, bilgilendirici ve coşkulu etkinlik programlarının hazırlanmasına özen göstereceklerdir. Programlara mülki idare erkânı, emekli öğretmenler, mezun öğrenciler ve çevre sakinleri de davet edilecektir.

5- Öğretmenler Günü kutlamalarını okullarımız öncelikle kendi bünyelerinde gerçekleştirecektir. Birbirine yakın konumda olan okul/kurumlar yapacakları etkinlikleri birlikte hazırlayacakları programlarla da kutlayabileceklerdir.

6- Öğretmenler Günü kutlamalarında ilgi yönetmeliğin 14, 21 ve 22’nci maddelerine göre, adaylığı kaldırılan öğretmenlerin “Yemin” etmeleri ve yıl içinde emekli olan öğretmenlere “Hizmet Şeref Belgesi” verilmesi sağlanacaktır.

7- Okul/kurumlarca, meslekte başarılı olmuş emekli öğretmenler ile okullarından mezun başarılı ve örnek öğrenciler, Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine davet edilerek anılarını paylaşmaları sağlanacaktır.

8- Şehit olan, ebediyete intikal eden öğretmenlerimiz kabirleri başında anılacak; şehit öğretmen aileleri ve huzurevlerinde kalan emekli öğretmenler ziyaret edilecektir.

9- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizin web sitelerinde öğretmen bilgilendirme sayfaları oluşturularak, bu sayfalarda öğretmenlerin mesleki dayanışmalarını güçlendirecek bilgi paylaşımlarına, öğretmenlerin sosyal, kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetleri ile hastalık, ölüm, evlilik, kan ihtiyacı gibi çeşitli duyurulara yer verilecektir.

10- İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul müdürlükleri ve dış temsilciliklerimizde oluşturulan kutlama kurullarınca; öğretmen, öğrenci ve veliler arasında öğretmenlik mesleği ile ilgili belirlenecek konularda; anı, resim, şiir, kompozisyon, kısa film vb. yarışmalar düzenlenerek dereceye giren öğretmen, öğrenci ve velilere Öğretmenler Günü etkinlikleri sırasında ödüllerinin verilmesi, dereceye giren eserlerin sergilenmesi/izlenmesi sağlanacaktır.

11- Kutlama kurulları; Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği yaparak öğretmenlerden oluşan takımlarla futbol, basketbol, voleybol, hentbol, tenis, masa tenisi vb. müsabakalar düzenleyecek ve dereceye giren katılımcıları Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri sırasında ödüllendirecektir.

12- Mesleki başarılarıyla öne çıkan öğretmenlerin başarı öykülerini kapsayan kısa film ve görseller hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.

13- Kutlama kurullarınca, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Öğretmenler Gününü kapsayan haftada ve yıl içerisinde; “Eğitim-Öğretim”, “Öğretmenlik Mesleği”, “Öğrenci Gözüyle Öğretmenlik Mesleği” vb. konularla ile ilgili panel, sempozyum, açık oturum, konferans vb. faaliyetler düzenlenecektir.

14- Öğretmenler Günü ve haftasında kamu/özel kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak öğretmen ve öğrencilere yönelik indirim kampanyalarının düzenlenmesine özen gösterilecektir.

15- İl ve ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, Öğretmenler Günü veya haftasında “2017 Yılı Öğretmenler Hatıra Ormanı” oluşturulacaktır.

16- Bakanlığımız koordinasyonunda Ankara’da düzenlenecek Öğretmenler Günü kutlama ve etkinliklerine il, ilçe ve dış temsilciliklerimizden katılacak başarılı öğretmenlerin seçiminde Ek-1, Ek- 2, Ek- 3 ve Ek- 4’te açıklanan esas ve usullere uyulacaktır.

24 Kasım 2017 Öğretmenler Gününün, öğretmenler arasındaki mesleki dayanışmayı, iletişimi, sevgiyi, saygıyı ve mesleki algıyı güçlendirerek, öğretmenlik mesleğinin kamuoyuna daha iyi tanıtılmasını sağlayacak şekilde hazırlanan programlarla kutlanması ve kutlamalar sırasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda,

Gereğini önemle rica ederim.

İsmet Yılmaz

Bakan

Tamamı ve ekleri için tıklayınız.