Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı

10 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31685

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Karar No: 2021/6

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu 02/11/2021 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın