Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

13 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete

Sayı : 29623

Rekabet Kurumundan:

MADDE 1 – 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in ekinde yer alan Birleşme ve Devralmalar Hakkında Bildirim Formunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

2. Taraflar

2.1. Bildirimde bulunan tarafın (tarafların) adı-ticari unvanı, adresi, telefon ve faks numaraları ile varsa internet adresini, elektronik tebligat adresini1 ve Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarasını2 yazınız.

2.2. Bildirimin bir temsilci tarafından yapıldığı hallerde, temsilcinin adı, soyadı, adresi, varsa elektronik tebligat adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresini yazınız.

2.3. Birleşme veya devralmanın diğer tarafının (taraflarının) adı-ticari unvanı, adresi, telefon ve faks numaraları ile varsa internet adresini, elektronik tebligat adresini ve MERSİS numarasını yazınız.

2.4. Birleşme veya devralmanın taraflarından, gerektiği takdirde bağlantı kurulabilecek bir yetkilinin adı, soyadı, görevi, adresi, telefon ve faks numaraları ile e-posta adresini yazınız.

2.5. Tebligat adresini, varsa elektronik tebligat adresini ve MERSİS numarasını yazınız.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Rekabet Kurumu Başkanı yürütür.

––––––––––––––––––––––––––

1 19/01/2013 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinin 7 nci maddesi birinci fıkrası gereğince elektronik tebligat adresi almak zorunluluğunda olan teşebbüsler bakımından bildirilmesi gereklidir.

2 MERSİS numarası bulunan teşebbüsler tarafından bildirilmesi gereklidir.

Bu Yazıyı Paylaşın