Prim Borçlarını KDV Mahsubuyla Ödeyen İşverenlerin İhaleye Katılmak İçin Kurumumuzdan Alacakları Borcu Yoktur Yazıları Hakkında Duyuru

Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta primi borçlarını KDV alacağından mahsup suretiyle ödeyen işverenlerin, cari aya ilişkin sigorta primlerinin yasal ödenmesi gereken sürenin bitiminden itibaren mahsup için geçecek olan ilave 20 günlük süre içinde ihalelere katılmak için Kurumumuzdan borcu olmadığına ilişkin yazı talep etmeleri halinde, KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta primi tutarı henüz Kurum hesaplarına intikal etmemiş olduğundan, kendilerine borcu olmadığına ilişkin belge verilememekte dolayısıyla işverenlerin bu konuda mağduriyet yaşadıkları anlaşılmaktadır

İşverenlerin mağduriyetlerinin önlenebilmesi bakımından konuyla ilgili olarak yapılan düzenleme sonucunda, cari aya ilişkin sigorta primlerini KDV mahsubuyla ödeyen işverenler için yasal ödeme süresinin bittiği tarihten itibaren takip eden ayın 1″i ila 20″si arasında geçecek süre içinde borcu yoktur yazısı talep eden işverenlerin, iadeyi yapacak ilgili vergi dairesinden / saymanlıktan alacakları ” mükellef ….nın …ayına ait ….tutarındaki sigorta primi borcu tutarı KDV alacağından mahsup suretiyle ….tarihinde Kurumunuz hesaplarına aktarılacaktır” şeklinde düzenlenmiş ıslak imzalı bir yazı ile ünitelerimize müracaat etmeleri ve “ vade tarihinde KDV mahsubuyla ödenecek olan sigorta priminin Kurum hesaplarına intikal etmemesi halinde verilmiş olan borcu yoktur yazısının hükümsüz olacağına dolayısıyla ihale tarihi itibariyle borçlarının olduğunu kabul edeceklerine” dair taahhütname vermeleri koşulu ile söz konusu süre zarfında kendilerine borcu olmadığına ilişkin yazının verilmesi mümkün hale gelmiş bulunmaktadır.

Dolayısıyla prim borçlarını KDV mahsubuyla ödeyen işverenlerin KDV mahsubuna ilişkin prim tutarlarının Kurum hesaplarına aktarılana kadar yaşadıkları mağduriyet önlenmiştir.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

Bu Yazıyı Paylaşın