altinoz.com.tr

Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06 Şubat 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31031

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

MADDE 1 – 27/7/2013 tarihli ve 28720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “aktif-reaktif (kombi)” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2020” olarak, “1/1/2020” ibaresi ise “1/1/2021” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/7/2013 28720
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 28/1/2014 28896
2- 30/10/2015 29517
3- 7/5/2016 29705
4- 20/4/2018 30397
5- 31/7/2019 30848
6- 3/12/2019 30967