Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29576

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden:

MADDE 1 – 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2016” ibaresi “1/7/2016” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/3/2013 28592
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
27/10/2014 29158
Bu Yazıyı Paylaşın