Devlet Desteklerinin Bildirimi ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmeliklerin Yürürlüğe Konulması İçin 6015 Sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun Ek 1 inci Maddesinde Öngörülen Sürenin 31/12/2016 Tarihine Kadar Ertelenmesi Hakkında Karar (2015/8325)

28 Aralık 2015 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 29576

Karar Sayısı: 2015/8325

Devlet desteklerinin bildirimi ve denetlenmesine ilişkin yönetmeliklerin yürürlüğe konulması için 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanunun ek 1 inci maddesinde öngörülen sürenin 31/12/2016 tarihine kadar ertelenmesi; Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’nın 17/12/2015 tarihli ve 36913 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/12/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı

Bu Yazıyı Paylaşın