Mevsimlik Tarım İşçileri ile İlgili 2024/5 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

27 Nisan 2024 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 32529

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Mevsimlik Tarım İşçileri

GENELGE

2024/5

Mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmak amacıyla; bulundukları illerden başka illere gidenlerin ve ailelerinin bu süreçte yaşadıkları sorunlarının giderilmesine yönelik olarak yapılacak çalışmalarda aşağıdaki usul ve esaslara uyulacaktır.

1- Geçici yerleşim alanı

a) Valiliklerce, mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak çalıştığı yerlerde; eğitim ve sosyal faaliyetleri ile işçilerin temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri ortak kullanım alanları olan, iklim şartlarına uyumlu, emniyetli, ekonomik, estetik ve fonksiyonel, prefabrik, betonarme ya da çelik iskeletli, yeterli büyüklükte bir geçici ortak kullanım merkezi ile elektrik, su ve kanalizasyon alt ve üst yapısı bulunan geçici yerleşim alanlarının oluşturulması sağlanacaktır.

b) Geçici yerleşim alanları; sel ve su baskını gibi doğa olaylarından olumsuz etkilenmeyecek, yol ve altyapı hizmetlerinin sunumunun kolaylıkla sağlanabileceği, sağlık şartlarına uygun, tehlikeli ve girilmesi yasak yerlere yeterli mesafede, işçilerin asgari ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikleri haiz ve işçi sayısına uygun büyüklükteki kamuya ait taşınmazlar veya Hazine taşınmazları arasından seçilecektir. Bu kapsamda talep edilen Hazine taşınmazları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, kamuya ait diğer taşınmazlar ise valilik ve ilgili kamu kurumu (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları dâhil) ile yapılacak protokol kapsamında ilgili mevzuatına göre tahsis edilecektir.

Tamamı için tıklayınız.

Bu Yazıyı Paylaşın