MEB Genelgesi 2018/13 2012/37 ve 2009/65 Nolu Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Konulu Genelge

T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 70693175-10.06.02-E.12312932

26.06.2018

Konu : 2012/37 ve 2009/65 Nolu Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması

GENELGE

2018/13

İlgi : Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 17.05.2018 tarihli ve 45512797-45.01-E.9721888 sayılı yazısı.

Yayımlandığı yıl içerisindeki eğitim ve öğretim yılını kapsaması nedeniyle, uygulama imkanı kalmayan; 31.08.2012 tarihli ve 2668 sayılı “Seçmeli Dersler” Konulu 2012/37 ile 10.08.2009 tarihli ve 13597 sayılı “Okul Öncesi ve İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Eğitim-Öğretime Hazırlanması” konulu 2009/65 Nolu Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır. Gereğini rica ederim.

İsmet YILMAZ

Bakan

Bu Yazıyı Paylaşın