altinoz.com.tr

Mahalli İdareler Genel Seçimleri ile İlgili 2019/1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

04 Ocak 2019 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 30645

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: Mahalli İdareler Genel Seçimleri

GENELGE

2019/1

2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 127 nci ve 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca 31 Mart 2019 Pazar günü Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılacaktır.

Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Anayasanın 79 uncu maddesinde öngörülen “seçimlerin başlamasından bitimine kadar seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğü” ilkesine yaraşır bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen Yüksek Seçim Kurulu ile il ve ilçe seçim kurullarının bu kapsamdaki çalışmalarına, diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca da her türlü işgücü, araç ve diğer malzeme desteği verilmesi önem arz etmektedir.

Bu itibarla 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin başarıyla gerçekleştirilerek, millet iradesinin sandığa sağlıklı olarak yansıması amacıyla, özellikle ilçe seçim kurullarına yer, araç tahsisi, bilgisayar, yazıcı, kesintisiz güç kaynağı, jeneratör gibi ihtiyaçlar ile bunları kullanabilen nitelikli işgücü takviyesinin tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir aksamaya meydan verilmeden karşılanması konusunda başta mülki idare amirleri olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları, banka yöneticileri ile güvenlik güçlerinin amirleri tarafından gereken tüm önlemler alınacak ve bu hususta azami gayret ve duyarlılık gösterilecektir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

3 Ocak 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI