altinoz.com.tr

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2565)

20 Mayıs 2020 Tarihli Resmî Gazete

Sayı: 31132

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 2565

Ekli “İthalat Rejimi Kararma Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

19 Mayıs 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Tamamı için tıklayınız.